Smyčcový orchestr Primavera působí při Základní umělecké škole Střezina v Hradci Králové. Má kolem 20 stálých členů většinou žáků této školy ve věku od 12 do 20 let.

Orchestr převzal v roce 1989 Mgr. Jaromír Křováček a od té doby si udržuje vysokou uměleckou úroveň. V roce 2008 získal 1.cenu a titul absolutního vítěze v kategorii orchestrů na mezinárodní soutěži Suma Cum Laude ve Vídni, dvakrát se úspěšně zúčastnil festivalu v Neerpeltu v Belgii, obsazuje přední místa v soutěžích ZUŠ a soutěžích pořádaných Českým rozhlasem.

V repertoáru má uměleckou tvorbu od baroka po současnou hudbu 20. století a různé úpravy populární a jazzové hudby.

Pravidelně  pořádá koncerty pro základní a střední školy, každý rok účinkuje v sále Filharmonie na samostatném koncertě pro širokou veřejnost. Od roku 2008 organizuje ve spolupráci s NIPOS ARTAMA Praha koncerty festivalu neprofesionálních těles.

Kromě sólistů z řad žáků a studentů se také s tímto orchestrem již představili mnozí významní umělci z naší klasické hudební scény. Z houslistů například Bohuslav Matoušek, Václav Hudeček, Jaroslav Svěcený, Ivan Ženatý, Gabriela Demeterová, violista Jiří Heger, flétnista Jiří Stivín, klavírista Lukáš Vondráček, zpěváci Martin Bárta, Stella Maris, herec Jan Budař a Jan Sklenář a mnozí další. Orchestr také aktivně spolupracuje s jinými profesionálními i neprofesionálními hudebními tělesy, jako jsou například hradecké pěvecké sbory - Gybon, Cantilena, Vokální harmonie, Smíšený sbor UHK nebo Rychnovský pěvecký sbor Carmina.

Pochlubit se může čtyřmi natočenými CD - Hudba z města na Labi (1995), Koncert ze srdce východních Čech (1997), Piazzolla, Ježek, Ellington, Tizol (1999) a ...The best of... (2005).

V minulých letech orchestr podnikl mnohé umělecké turné po střední Evropě - Francie, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Polsko a také se již představil publiku "z nového světa". Do USA se Primavera podívala třikrát a to v letech 1995, 2000 a 2005.

Dirigentem a uměleckým vedoucícm je Mgr. Jaromír Křováček, absolvent AMU v Praze v oboru housle, pedagog Základní umělecké školy Střezina a odborný asistent Hudební katedry PdF UHK.

Činnost orchestru Primavera je podporována Městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem a Ministerstvem kultury.