Slavnostní koncert Primavera 20 let...

Orchestr Primavera si svým slavnostním koncertem v pondělí 5.10. 2009 v sále
FHK připoměl 20 let svého trvání pod vedením Mgr. Jaromíra Křováčka. V první části
programu se představili současní, nejmladší členové, po přestávce potom
bývalí členové orchestru. Jako sólista vystoupil Jan Zemen, rovněž bývalý
člen Primavery, v současnosti student AMU Praha v čelovém koncertu J. Haydna. Na programu zněly ještě skladby S. Barbera,
B. Bartóka, M. P. Musorgského, L. Bernsteina. Za dobu svého působení orchestr
koncertoval nejen v Hradci Králové a okolí a v dalších městech ČR, ale i
v zahraničí, třikrát navštívil USA. Byl úspěšný na domácích i zahraničních
soutěžích, natočil 4 CD, spolupracoval s mnoha profesionálními sólisty. V
současné době připravuje DVD o své dosavadní činnosti. Orchestr vystupuje
s podporou Města Hradec Králové.

Foto v sekci FOTOGALERIE